Supervisie

Als supervisor binnen het werkveld kinder- en jeugdpsychologie bied ik supervisie aan beginnende en gevorderde psychogen. Supervisie is een waardevol onderdeel van de professionele ontwikkeling van psychologen. In een veilige setting wordt ruimte gemaakt om te reflecteren op het eigen professioneel handelen en de beleving hiervan.

Als supervisor begeleid ik supervisanten in het ontwikkelen van een sterke professionele identiteit en het leren professioneel en autonoom te handelen. Mijn supervisie kenmerkt zich door aandacht voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mijn supervisanten. Ik werk vanuit een relationele en interactieve benadering, waarbij we samen reflecteren op casuïstiek en de eigen ontwikkeling als professional.

Wil je groeien in het vak, je beroepsidentiteit vormen en leren professioneel en autonoom te handelen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en ontdek wat supervisie voor jou kan betekenen.