Behandeling

Binnen de behandeling leert een kind werken aan de hand van leerdoelen zichzelf te ontwikkelen op sociaal- emotioneel en / of cognitief gebied. Dit betekent concreet dat het kind aan de hand van vooraf gestelde doelen leert omgaan met lastige zaken die hij of zij meemaakt in zijn leven. Dit kan zijn het omgaan met verlieservaringen, zoals gebeurt in echtscheidingssituaties of na het overlijden van een dierbare. Dit kan ook zijn het leren omgaan met angstige situaties, zoals het overwinnen van sociale angsten of specifieke fobieën.

Om de doelen te kunnen bepalen en bereiken wordt er nauw samengewerkt met ouders en als nodig andere opvoeders uit het netwerk van het kind, zoals de mentor van school. Onderdeel van de behandeling is regelmatige evaluatie met de opvoeders en de behandelaar.

Er wordt gebruik gemaakt van diverse behandelmethoden, zoals cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende gesprekken, ACT en EMDR.

Psycho-educatie. Voor kinderen met een ontwikkelingsproblematiek bieden wij uitleg aan met betrekking tot de impact en consequenties van deze problematiek. Het kind leert eigen problemen een plaats te geven en komt erachter hoe zijn positie de contacten met zijn omgeving beïnvloedt en leert handelen naar deze hernieuwde inzichten.

Ouderbegeleiding

Bij opvoedingsvragen kunt u ons inschakelen voor individuele begeleiding in uw gezin.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor ouders en verzorgers om deel te nemen aan de oudertraining. In deze training leert u om te gaan met de gedragingen die uw kind uit onmacht laat zien in de gezinssituatie. De training is praktisch en gericht op oplossingen binnen de unieke gezinssituatie. Ouderparen leren van elkaar en van de trainer.